Depresia

Depresia

Psychowalkman odstraňuje depresie v samouživatelském i klinickom použití. Zlepšuje momentálnej stavy nálady aj dlhodobé psychické rozpoloženie. Znie to až takmer neskutočne, že nejaký prístroj môže zlepšiť náladu, ale vysvetlenie (pozri ďalej) je úplne logické a vedecky podložené.

 

Aké účinky možno pri používaní AVS prístroja proti depresii očakávať?

  • zlepší náladu
  • navodí vnútorný pokoj mysle, vyrovnanosť, nadhľad
  • zvýši hladiny kľúčových,, antidepresívnych "hormónov: serotonínu, endorfínov, norepinefrínu a dopamínu
  • zvýšenie psychickej odolnosti a výkonnosti, chuti k životu, optimizmu
  • odstránenie úzkostných, panických, neurotických a depresívnych duševné stavov, napätia, nepokoja, sezónnych nálad, podráždenosti, nechuti, vrátane liečby väčšiny druhov depresií
  •  

Čo je to vlastne depresia, depresívne stavy?

Depresia všeobecne sa prejavuje predovšetkým ako strata nálady, vôle k činnosti, pozitívnej orientácie, po nejakej dobe prechádzajúci v úzkosti, obavy, stavy paniky. Niektoré druhy depresie sú živnou pôdou pre vznik porúch správania (napr. bulímia, anorexia), niektoré môžu ústiť až v samovraždu. Za depresiu ako choroba sa považuje depresívna nálada takmer každý deň, po dobu najmenej 14 dní.

Depresívnemu človeku je smutno, stráca záujem a radosť z činností, ktoré ho predtým tešili, pripadá si menejcenný, obviňuje sa, je nerozhodný, má zlú náladu, je úzkostný, nevýkonný, vzťahovačný, nekoncentrovaný, menej si pamätá aj vybavuje. Na fyzickej úrovni sa prejavuje únavovost, napätie, slabosť vo svaloch, bolesti hlavy, chrbtice, brucha, nespavosť, búšenie srdca, tlaky na hrudi, v krku, tras končatín, nechuť k sexu a ďalšie. Ku vzniku depresívnych stavov vedú celkom spoľahlivo chronický stres a dlhodobý nedostatok spánku (zlý spánok).

Existuje niekoľko druhov,, klinické "(diagnostikované) depresie. Zásadný charakteristiky všetkých typov depresií a ich neurofyzikální obrazy sú si veľmi podobné. Navyše najrozšírenejšie podobou depresie nie je ona klinická depresia s ťažkým priebehom, ale ľahšie formy, ktorými trpí najviac ľudí - čas od času najmenej polovica populácie nad 40 rokov. Predispozície k depresii je daná každému človeku - záleží na viacerých faktoroch (najviac genetické a vplyvy životné záťaže, vrátane stresu), či sa niekedy v živote prejaví, alebo nie. Menšie formu depresie zažije počas života väčšina ľudí.

 

Akým spôsobom vás psychowalkman zbaví depresívnych stavov?

U drvivej väčšiny depresívnych klientov sú pri depresii (akokoľvek mierne alebo vážne formy) zaznamenané výrazné poruchy hormónov serotonínu, norepinefrínu a dopamínu. Serotonín je zodpovedný práve za stavy nálady, za psychickú odolnosť a má priamy vzťah k emóciám, ale aj chuti do jedla, spánku a zúčastňuje sa aj kognitívnych funkcií (pamäť a i.). Tvorbu serotonínu krátkodobo povzbudzuje aj alkohol (to je tá bezstarostná dobrá nálada) a nikotín. Najsilnejším spúšťačom serotonínu je svetlo, resp. slnečné žiarenie. V severských krajinách, kde je slnečného svitu veľmi málo, je najväčší výskyt depresií (a samovrážd) na svete. Pri úbytku serotonínu sa dostavujú poruchy nálad a znižuje sa psychická odolnosť.

Najväčšou úlohou norepinefrínu je zabezpečiť schopnosť koncentrácie a celkovej pripravenosti organizmu k akcii. Pri jeho úbytku teda človek stráca chuť, aktivitu, je nesústredený.
Dopamín predovšetkým súvisí s motiváciou, túžbou (aj keď má v tele na starosti aj motoriku a spracovanie informácií). Jeho hladina v organizme sa zvyšuje napríklad pri príjemných veciach ako motivácia (potrava, sex, fyzická aktivita). Pri poklese dopamínu stráca človek chuť, motiváciu, vôľu niečo robiť.
Depresívne stavy so všetkým, čo k tomu patrí (pozri v úvode) sa vždy manifestujú úbytkom týchto troch hormónov. A naopak, pri ich zvýšenie v tele depresie alebo aspoň jej symptómy bezpečne vymiznú. AVS prístroj navodením konkrétnych príslušných frekvenciou zvyšuje významne vylučovanie týchto hormónov, a to prakticky okamžite - viď nasledujúca tabuľka. Všimnite si napríklad nárast u teste Psychických rezerv, čo je vlastne odolnosť aj voči vplyvom depresie.


 

Niektoré AVS prístroje obsahujú programy priamo určené na liečbu depresie. Ak neobsahujú, tak sú vhodnou voľbou tiež relaxačné programy, pretože prechádza väčšinou v potrebných pásmach vedomie s vyššou sekréciou serotonínu a dopamínu (hladina alfa: 8-12 Hz a theta: 4-7 Hz). V tejto súvislosti by sme nemali zabudnúť na endorfíny, teda takzvané hormóny dobrej nálady, hormóny blaha. Relaxačné AVS programy v hladine alfa stimulujú výrazne tiež väčšinu typov endorfínov.

 

Čo sa stane po použití AVS prístroja - buď programu proti depresii alebo relaxačného programu?

Užívatelia sú často prekvapení, že nejaký prístroj môže zlepšiť náladu, dodať dobrú náladu (akoby bez dôvodu). Je samozrejme lepšie, ak si dobrú náladu vieme urobiť sami. Ale ak to z nejakých dôvodov nejde a človek začne postupne a nenápadne prepadať depresii, tak sa dostáva do bludného kruhu a AVS prístroj mu pomôže z tohto kruhu vyskočiť. Ak je človek v depresii, sám sa ťažko z tohto stavu dostáva, pretože presne taká je povaha depresie (nechuť, strata motivácie a i.).
AVS prístroj teda dokáže zrušiť depresívne naladenie, rovnako tak ako zvýšiť,, len tak "dobrú náladu, pomáha spoľahlivo pri liečbe ťažkých depresií. Užívatelia popisujú, že dosahujú s AVS prístrojom tieto stavy: zvýšenie optimizmu, sebavedomia a sebadôvery, vyššia psychická energia a nálada niečo robiť, väčší nadhľad, pocity blaha, vyrovnanosti, radosti, šťastia, vyššia koncentrácia, schopnosti sa lepšie rozhodovať. Odplynutí úzkosťou, obáv, panických a negatívnych pocitov.
Našim používateľom - zákazníkom sa v prvých fázach tiež osvedčilo používať energizačných programy. Tie väčšinou prebiehajú vo vyšších frekvenciách, čo spôsobuje okamžité zvýšenie energie - pomôže to na prvýkrát prelomiť onen bludný kruh depresívne uzavretosti, úzkosti.

 

Aký AVS prístroj je na odstránenie depresívnych stavov najvhodnejší?

S prehľadom najvhodnejšie je Laxman Basic, Laxman Premium a Relaxman, pretože sú vyvíjané na podklade klinických štúdií na téma depresie. Laxman (všetky verzie) používaja Ganzfeld svetelnú stimuláciu, pri ktorej sa svetlo doslova,, rozlieva "z okuliarov, takže významne stimuluje tvorbu serotonínu. Po druhé disponuje funkciou ,,Cyklovanie ", ktorá umožňuje pustiť si aj trvale svietiace liečivé svetlo (bez blikania). 

A posledným vodítkom pri výbere môže byť počet relaxačných programov, ktoré sú pre zlepšenie nálady a riešenie depresívnych stavov najvhodnejší. Veľa relaxačných programov majú Laxman (13), Dreamer (12), ale Brainmax.

 

Ďalšie informácie na tému depresie a AVS prístroja

Sezónne zmeny nálady - SAD

Sezónne zmeny nálady, resp. Sezónne afektívne poruchy - SAD (Seasonal affective disorder) je väčšinou prechodná psychoneurotická porucha rôzne zdravotné závažnosti, ktorá má podobné príčiny a rovnaké prejavy ako depresia. Príčinou SAD je nedostatok slnečné svitu. Buď SAD súvisí s úbytkom svetla v...

Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti depresií

Boli preukázané lepšie účinky AVS technológie, relaxačných sedenie (s prístrojom MindsEye Plus) v porovnaní s inými metódami pri liečbe depresií u adolescentov. Dr Jacques Puichaud, UPEA, La Rochelle, Francúzsko Po sedení s AVS prístrojom bolo zaznamenané priemerné zvýšenie hodnôt beta-endorfínov...