Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti depresií


Boli preukázané lepšie účinky AVS technológie, relaxačných sedenie (s prístrojom MindsEye Plus) v porovnaní s inými metódami pri liečbe depresií u adolescentov.

Dr Jacques Puichaud, UPEA, La Rochelle, Francúzsko

Po sedení s AVS prístrojom bolo zaznamenané priemerné zvýšenie hodnôt beta-endorfínov o 25% a serotonínu o 21%. Použitie svetelnej stimulácie teda znamená okrem samotnej relaxácie zníženie symptómov spojených s depresiou a bipolárnou poruchou.

Dr Roger K. Cady, Dr Norman Shealy:,, Neurochemical Responses to Cranial Electrical Stimulation and Photo-Stimulation via Brain Wave Synchronization. "(Neurochemické reakcie na mozgovú elektrostimuláciu a fotostimulaci prostredníctvom synchronizácia mozgových vĺn.) Štúdiu vykonal Shealy Institute of Comprehensive Health Care, Springfield, Missouri, 1990, 11 strán.