Odborný princíp AVS technológie (AVS prístrojov)

Ak pochopíte tento odborný princíp, tak vám to moc pomôže v troch veciach:

 • Lepšie pochopíte, ako psychowalkmany fungujú a prečo sú účinné

 • Lepšie pochopíte, aké konkrétne účinky môže psychowalkman práve vám v živote priniesť

 • Lepšie si budete pri používaní vyberať jednotlivé programy: okrem popisu programov si ich môžete vyberať aj podľa konkrétnych frekvencií, ktoré programy obsahujú (a ktoré sú uvedené v programovej knižnici každého nášho prístroja)

Mozog je vlastne malá bioelektrárna, neustále v ňom prúdi drobné výboje elektriny. Súčet týchto výbojov tvorí celkovú elektrickú aktivitu. Elektrická aktivita mozgu je rôzne rýchla, podľa toho, ako rýchlo výboje prebiehajú. Rýchlosť elektrickej aktivity mozgu sa nazýva frekvencia, rozdeľuje sa do štyroch pásiem (tzv. hladín vedomia) a možno ju merať na prístroji zvanom elektroencefalograf (EEG), podobne ako sa meria rýchlosť aktivity srdca EKG prístrojom. Podstatné je, že jednotlivé frekvencie a zjednodušene jednotlivé hladiny vedomia zodpovedajú a manifestujú celkom iný duševný i telesný stav.

Poznámka: Hladiny vedomia objavil a opísal v roku 1926 nemecký psychiater a neurológ Hans Berger.

Psychowalkman dokáže zmeniť frekvenciu mozgu požadovaným spôsobom.

Príklad: ak užívateľ nemôže zaspať (hoci je unavený a chcel by), tak to znamená, že mozog nie je schopný navodiť hladinu delta. Užívateľ si teda spustí na psychowalkmanu spánkový program, ktorý hladinu delta navodí. Dá tak vlastne mozgu pokyn, aby spustil zaspávanie a kvalitný spánok. Týmto spôsobom funguje psychowalkman pre všetky účinky: zmení / navodí celkom konkrétnu frekvenciu mozgových vĺn., V ktorej účinok prebehne. Ten úžasný mechanizmus prirodzených biorytmov, ktorý dobre funguje ešte u malých detí a potom ho človek najrôznejšie záťažou vlastne vyradí z prevádzky, vráti do opätovné rovnováhy AVS prístroj. Pôsobí za prvé akútne: poskytne príslušnú hladinu vedomia, ktoré sa organizmu práve nedostáva. Po druhé vráti biorytmy k prirodzenej rovnováhe, to znamená, že mozog potom lepšie sám o sebe (bez prístroja) dá pokyn k príslušným zmenám stavu mysle a tela. Nakoľko je princíp AVS technológie po všetkých objavoch v oblasti fyziky a medicíny vlastne primitívne, natoľko je účinný - na tom sa zhodujú snáď všetci vedci, ktorí sa na výskumoch podieľali alebo lekári, ktorí psychowalkmany používajú.


Používanie AVS prístroja je pre mozog prirodzené, pretože:
 •  a) zvuk a svetlo, ktoré vyvolávajú zmeny frekvencie, sú pre mozog prirodzené stimuly - mozog ani nie je schopný rozoznať, či ide o zdroj prírodnej (napríklad blikotající slnko) alebo umelý (svetlo z nepřírodních zdrojov).
   
 • b) všetky stavy mysle a tela, ktoré prístroj navodzuje, mozog pozná - len je (vplyvom rôzne negatívne záťaže) nie je schopný optimálne používať.
Ako AVS prístroj preladí, naladí konkrétnu frekvenciu mozgu?

Je to možné vďaka javu nazvanom,, efekt napodobenie frekvencie ". Objavil ho v rokoch 1935-52 s niekoľkými tímami anglický psychoneurofyziolog Grey Walter. Mozog má prirodzenú schopnosť sa naladiť na frekvencii, ktorú zrakom a sluchom prijíma. Ak človek, resp. akýkoľvek cicavec, bude po určenú minimálnu dobu počúvať rytmické zvuky pulzujúce v rýchlej frekvencii, napríklad rýchlu hudbu, klapot strojov apod, zvýši sa frekvencia mozgových vĺn. Mozog sa vyladia do rýchlej frekvencie - so všetkými psychosomatickými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Pri efektu napodobnenia frekvencie mozog ani nespozná, či ide o stimulácii prírodné (zurčiacou vodopád, odlesky slnka) alebo umelou (zvuk továrenského stroje, AVS prístroj) - jednoducho sa na ponúkanú frekvenciu naladí.
Psychowalkman pomocou zvukov a svetiel teda vysiela určitú konkrétnu frekvenciu, na ktorú sa mozog naladí. Znalosť frekvencií a ich vplyvov nie je pre užívateľa nutná - vyberá si konfekčné programy s popisom ich zacielenie.

Prečo je AVS stimulácia dôležitá a účinná

Za ideálneho stavu mozog strieda jednotlivé hladiny vedomia podľa svojej potreby, každá je totiž dôležitá a ich vhodné striedanie je poistka správneho chodu dôležitých životných funkcií - duševných i telesných. Inými slovami správny chod tohto psychoneurofyziologického aparátu zajištuje psychosomatickú rovnováhu - teda oi takmer dokonalé zdravie, vyrovnanú myseľ. Keď organizmus potrebuje spánok, mozog sa preladí do hladiny delta (pomalé frekvencia mozgových vĺn), čo sa prejaví tak, že človek zaspí. Keď telo potrebuje odpočívať, mozog dá pokyn k navodeniu hladiny alfa (uvoľnenie).

K tomu, aby tento geniálny systém dobre fungoval, potrebuje zásadnú vec: nechať ho prirodzene fungovať, nezasahovať do neho: znamená to dopriať telu a mysli to, čo práve potrebuje. Napríklad neodpírat spánok a odpočinok práve vtedy, keď ho organizmus potrebuje. Alebo poskytnúť po prežitom strese organizmu adekvátne uvoľnenie (relaxáciu).

A tu je kameň úrazu: približne od cca 7-10 rokov veku túto psychosomatickú rovnováhu väčšina ľudí vyspelého sveta porušuje.
Postupne dôjde k tomu, že doterajšie rovnováha a tento systém prestáva fungovať. Mozog stráca prirodzenú schopnosť navodiť stav kvalitného, hlbokého spánku, keď to telo potrebuje (problémy so spánkom), navodiť stav relaxácie (neschopnosť sa hlboko uvoľniť), odstrániť stres (tiež neschopnosť pravidelne sa uvoľňovať, relaxovať), navodiť stav vrcholnej koncentrácie ai hľa . Uvedené prípady sú len viditeľným vrcholom ľadovca - príčinou mnohých ďalších porúch, zdravotných ťažkostí, nekvality života, vrátane vzniku závislostí, depresívnych nálad aj tých najťažších chorôb je nerešpektovanie prirodzené psychosomatickej rovnováhy, ktorú práve zaručuje systém hladín vedomia.

Nerešpektujeme dané pravidlá prírody, resp. správneho fungovania svojho organizmu. Psychoneurofyziologická sústava je preťažená, obmedzovaná, dalo by sa povedať,, nevhodne používaná. "Viditeľné dôsledkom tohto javu je plošný výskyt civilizačných chorôb vo väčšine populácie: od neriešeného stresu počnúc, cez alergie až po chorobe kardiovaskulárne. Sme preťažení, zle spíme, nevieme vypnúť, naplno oddychovať. Skryté dôsledky tohto javu sú ešte katastrofálnější - rýchlejšie starneme a rýchlejšie a častejšie ochorieme - na oboch úrovniach: telesné i duševné.
Návrat k prirodzenému fungovanie organizmu, znovuzavedenia jeho prirodzené psychosomatickej rovnováhy - tak ako to vie ešte väčšina detí do zhruba 7-10 veku, nie je v dnešnom svete pre dospelého človeka už asi úplne možný. Rozhodne nie len prírodnými prostriedkami. Hlboký a intenzívny odpočinok raz týždenne alebo mesačne, alebo dokonca raz za rok na dovolenke na vrátenie do stavu trvalej psychosomatickej rovnováhy jednoducho nestačí.
Preto vznikla technológia AVS a preto je tak účinná: nerieši symptómy problémov a chorôb, ale samotnú príčinu: vracia organizmus do jeho prirodzenej psychosomatickej rovnováhy. V tejto rovnováhe si napokon organizmus poradí so všetkými vírusy, chorobami, stresom ďaleko lepšie sám - navyše bez liekov, stimulantov, cudzorodých látok. Každodenne si to potvrdzujú sami používatelia.

AVS technológia je jedna z najúčinnejších metód pre nastolenie psychosomatickej rovnováhy, ktorú ľudstvo vyvinulo. Predstavuje návrat k prirodzenému rešpektovanie,, života "nášho mozgu, organizmu, biorytmov.

AVS prístroj funguje v dvoch,, frontoch ":

 • Akútna, po použití jediného programu, zmení aktuálnu frekvenciu mozgových vĺn - požadovaným smerom. A to predovšetkým v tých prípadoch, kedy mozog nie je schopný sám tento stav dosiahnuť. Psychowalkman napríklad navolí hladinu delta, v ktorej jediné prebieha spánok, a užívateľ tak zaspí. Okrem zdravotných alebo kondičných problémov je možné AVS prístroj využiť i na rozvoj (zdravých ľudí), na lepšie využitie kapacity mozgu - napríklad pre navodenie vrcholnej koncentrácie, lepšiu pamäte, hlbšieho duchovného rozvoja apod
   
 • Pri pravidelnom používaní znovutrénuje schopnosť mozgu navodzovať rôzne stavy. Mozog trénuje a znovu si osvojí to, čo predovšetkým vďaka vplyvom civilizačné záťaže (napr. stres, odopieranie spánku, únava) zabudol - navodzovať a udržiavať psychosomatickú rovnováhu. Do určitej miery potom udrží túto svoju schopnosť aj bez použitia AVS prístroja.

Jednotlivé hladiny vedomia - podrobný opis

Hladina beta (14 a viac Hz)

je charakterizovaná menším či väčším napätím a vydrážděním, je stavom vedomého sústredenia sa na vonkajší svet, akcieschopnosti a pripravenosti reagovať. V hladine beta sa nachádzame prevažnú časť dňa a jej najvyšších hodnôt (nad 30 Hz - tzv superbeta) dosahujeme pri vysokom duševnom výkone alebo pri vypätých stresových situáciách. Hladina beta sa aktivuje vždy, keď zapojíme do chodu pohybový aparát. Hladina beta predstavuje pre organizmus vysoký výdavok energie.
Podrobnejšie rozdelenie hladiny beta:
 

 • nízka beta (13-16 Hz), tzv pásmo SMR (sen-motorickej rytmy: uvoľnenie s vonkajšou pozornosťou
 • stredná beta (16-19 Hz): aktivita s vonkajšou pozornosťou
 • vysoká beta, tzv superbeta (20 a viac Hz): vzrušenie, napätie, úzkosť, vrcholný výkon, podráždenie
  Poznámka: niekedy sa udáva hladina gama ako piata hladina vedomia (nad 35 Hz - extrémne zážitky, existenciálne stavy). Avšak väčšina odborných výkladov zostáva u pôvodnej koncepcie - od 13 Hz vyššie = len beta.
Hladina alfa (8-13 Hz)

je stavom plnej bdelosti bez akéhokoľvek napätia, v ktorom sa mozog nezaoberá sústredeným myslením. Tento bdelý odpočinok je doprevádzaný príjemnými a slastným pocity v nadväznosti na zvýšenú tvorbu prirodzených opiátov (neurohormonů, z ktorých najznámejšie sú endorfíny). Hladina alfa je žiaduci stav väčšiny známych meditáciou. Schopnosť človeka navodiť kedykoľvek prítomnosť vĺn alfa môže v tradičných meditačných technikách znamenať 10 a viac rokov poctivého tréningu. Zotrvanie v hladine alfa posilňuje a regeneruje všetky životné funkcie.
Pri hodnotách 7,9 - 9,6 Hz hovoríme o tzv superalfě. Tento stav až na výnimky vylučuje súbežnú prítomnosť aj rozvoj akéhokoľvek ochorenia. Dospelí ľudia dosahujú samovoľne - bez tréningu - stavu superalfy len sporadicky.

Hladina theta (4-7 Hz)

je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na zmyslové podnety zvonku. Dostávame sa do nej pri najhlbšom uvoľnení alebo v spánku spojenom sny. Hladina theta (niekedy nazývaná,, trans ") znamená jediný prístup k nášmu podvedomia. Vyznačuje sa vybavovaním si spomienok, predovšetkým dávno zabudnutých (hlboko zasunutých). Snívanie v stave theta podporuje predstavivosť a tvorivosť. Navodiť samovoľne hladinu theta a zotrvať v nej je veľmi ťažké i pre veľmi trénovaného človeka.

Malé zastavenie na rozhraní hladín alfa a theta - 7,83 Hz

Stav na rozhraní týchto hladín (7,83 Hz) sa nazýva Schumannova rezonancie a má mimoriadne magickú príťažlivosť. Na tejto frekvencii totiž pulzuje aj geomagnetické jadro Zeme. Predel medzi hladinou vedomia a nevedomia (alfa a theta) práve na Schumannově frekvencii teda nie je v žiadnom prípade jav náhodný. Práve v tejto úrovni sme s neobyčajnou ľahkosťou schopní porozumieť všetkému, čo nám za plného vedomia nie je úplne jasné. V tomto stave mysle napríklad ľahko nachádzame riešenie problémov, s ktorými si nevieme rady. Mnoho užívateľov opisuje tento stav ako napojenie na celé ľudstvo a planétu Zem. Programy s Schumannovou rezonanciou obsahuje väčšina našich AVS prístrojov.

Hladina delta (0,5-3 Hz)

je charakterizovaná úplným útlmom všetkých mozgových funkcií - zažívame ju v spánku. Počas hlbokého bezsenného spánku, kedy do nej vstupujeme, dochádza k výraznej regenerácii všetkých životných funkcií a hromadeniu energetických rezerv.