Zdravotné upozornenia

Kontraindikácie

Bez konzultácie s lekárom by nemali používať prístroj tieto osoby:
 • Osoby trpiace akýmkoľvek diagnostikovaným záchvatovým ochorením (napr. epilepsiou),
 • Osoby s diagnostikovanou vážnou duševnou poruchou,
 • Osoby po vážnom úraze hlavy alebo chrbtice,
 • Tehotné ženy od začiatku 6. mesiaca tehotenstva (do pôrodu),
Pre tieto skupiny osôb sa odporúča prvých niekoľko sedení vykonávať pod odborným dohľadom.

Používanie farmatík súbežne s AVS stimuláciou j e znášané dobre a kontraindikácie neboli zaznamenané. Prístroj nie je primárne určený na liečbu chorôb, a nie prostriedkom zdravotníckej techniky.

Znášanlivosť a bezpečnosť

Vývoj technológie trval vyše 40 rokov a počas tejto doby neboli pri klinickom ani samoužívateľský používania zistené žiadne vedľajšie účinky a nebol zistený vznik závislosti na AVS stimuláciu. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, sú mierne, prechodné a predvídateľné. Nežiaduce účinky môžu byť
tieto:

 • Výnimočne môže prístroj spôsobiť bolesť hlavy alebo nevoľnosť, ktorá sama odoznie. V takom prípade stimuláciu prerušte a prístroj použite znovu druhý deň (alebo neskôr).
 • U osôb trpiacich nápadnú svetloplachosťou môžu svetelné signály vyvolať nepríjemné pocity. V takom prípade stlmte svetelné signály na minimum.

 

Odporúčania pre plnohodnotný zážitok a účinok

 • Pri používaní prístroja majte zavreté oči (ak nie je výslovne v návode uvedené inak). Vnímanie svetelnej stimulácie otvorenými očami nie zraku škodlivé.
 • V prípade akútnej zdravotnej indispozície (prebiehajúce respiračné ochorenia, rekonvalescencia po vážnom úraze, bolesť hlavy a pod) prestaňte prístroj používať, ak na Vás nepôsobia dobre. K používaniu sa vráťte opäť po uzdravení.
 • Použitie prístroja súbežne s podávaním alkoholu alebo drogových látok môže vyvolať nevoľnosť.
 • Bezprostredne po skončení stimulácie (do cca 15 minút) sa neodporúča, bez predchádzajúcej skúsenosti s používaním prístroja, riadiť motorové vozidlo a stavebné stroje.
 • Veková hranica nie je obmedzená.
 • Pre zdravé deti do zhruba 6-10 rokov nemá obvykle použitie prístroja žiadny zdravotný význam.