Zoznam účinkov, ktoré poskytujú naše psychowalkmany

Každý náš AVS prístroj obsahuje mnoho programov a každý program poskytuje vždy konkrétny účinok. Jednotlivé programy sú pre prehľadnosť zoradené do určitých kategórií, napríklad relaxácia, spánok, atď. Kategórie, ktorými disponujú všetky naše modely, sú tieto:

  • relaxácie
  • spánok
  • učenia

Ďalšie kategórie - tými disponujú niektoré modely:

  • energie
  • meditácie
  • vrcholný výkon
  • kreativita
  • zábava
  • somatické
  • špeciálny