Únava a chronický únavový syndróm

Únava a chronický únavový syndróm

Len máloktorá metóda pre vyriešenie únavy všeobecne je tak účinná ako AVS technológie! AVS prístroj uvádza hlbokým uvoľnením organizmus do tzv energeticky kladného stavu, kedy organizmus energiu získava. 

V tele i mysli prebieha v tomto stave mnoho prospešných dejov, ústiacich vo zvýšenú sekréciu pozitívnych hormónov, ktoré riešia priamu príčinu únavy. V stavoch uvoľnenie, ktoré navodzuje AVS prístroj, prebieha najmä hlboká a komplexné regenerácia - vlastne oprava telesnej schránky, aj na bunkovej úrovni a získavanie energetických rezerv.

Pre riešenie únavy, vrátane liečby chronického únavového syndrómu a syndrómu vyhorenia sú odporúčané predovšetkým relaxačné, prípadne somatické programy. Pri menšej únave, napríklad počas dňa, je možné použiť aj energizačných programy. Táto téma úzko súvisí s ďalšími okruhmi, kde poskytuje AVS technológie vynikajúce účinky a možnosti - viď príslušné oddiely: relaxácia, energie, eventuálne stres.Aké účinky možno od psychowalkmanu pre riešenie únavy, CFS a syndrómu vyhorenia očakávať?

  • Dodáva energiu a zvyšuje energetické rezervy
  • Účinne odbúrava bežný i chronický stres
  • Uvoľňuje svalstvo, urýchľuje vymiznutie kyseliny mliečnej
  • Uvoľňuje myseľ, odstraňuje napätie, podráždenosť, neurózy, úzkosti, zlé psychické pocity, zvyšuje sebavedomie
  • Zlepšuje spánok
  • A ďalšie účinky spojené s hlbokou relaxáciou

 

Ako vlastne vzniká únava?

Fyzická únava vzniká po vyššom telesnom výkone alebo po monotónna dlhotrvajúce práci alebo prirodzene v popoludňajších hodinách kvôli postupnému vyčerpávanie energie organizmu. Fyzická únava sa dostavuje rýchlejšie ako psychická a ľahšie sa odbúrava. Najčastejšie sa prejavuje únavou kostrového svalstva.

  • Psychická, duševná únava má pomalší nástup a horšie sa odbúrava. Prejavuje sa najčastejšie ako strata koncentrácie a zvýšenie podráždenosti (pokoja mysle).
  • Energiu potrebnú k výkonu tela i mysle získavame štiepením tzv ústrojových látok. Pri potrebnom odpočinku dochádza k znovu zlučovanie týchto látok (resintéze). Únava teda zmizne po adekvátnym odpočinku potrebnom k resintéze ústrojových látok. Proces resintézy spomaľuje prítomnosť kyseliny mliečnej vo svaloch.


Čo je to Chronický únavový syndróm (CFC)?

Všetky skutočnosti ohľadom chronického únavového syndrómu (CFS) nie sú ešte objasnené, ale možno s istotou konštatovať, že sa jedná o poruchu v dôsledku dlhodobej únavové záťaže. CFS sa kvalifikuje ako trvalá alebo stále sa vracajúce únava najmenej po dobu 6 mesiacov, nemizející ani po spánku či odpočinku. Prejavuje sa zníženou koncentráciou, bolesťou hlavy, svalov a kĺbov, podráždenosťou, stresovými stavmi, poruchami spánku, zvýšenou teplotou, rýchlymi zmenami váhy v oboch smeroch, často súvisí s poruchami imunity. Trpí ním viac ženy než muži (4:1), aj deti a všeobecne ľudia s oslabenou imunitou (napr. alergici). Snáď všetky ochorenia majú vplyv na sexuálny život a CFS významne. Existuje veľmi trefné prirovnanie:,,Chcieť po niekom, kto má chronický únavový syndróm, sex, je ako niekomu, kto si zlomí nohu, povedať: to je dobrý, to rozběháš"

 

Čo je to Syndróm vyhorenia?

Existuje niekoľko definícií, ako sa prejavuje, najčastejšie ako strata profesionálneho záujmu, ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí strácajú svoje nadšenie a pod Syndróm vyhorenia sa vždy zhoduje v tom, že ide o vyčerpaní, opotrebenie, celkovú únavu. Vyskytuje sa najmä u profesií pracujúcich s ľuďmi, najčastejšie u manažérov, psychológov, lekárov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, policajtov.

Syndróm vyhorenia tvorí rad symptómov predovšetkým v oblasti psychickej, čiastočne aj fyzickej a sociálnej a jeho základom je vždy chronický stres, často vyvolaný veľkou zodpovednosťou a nerovnováhou medzi profesijným očakávaním a realitou. U syndrómu vyhorenia možno pozorovať všetky typické znaky chronického stresu: znížené sebavedomie, úzkosti, obavy, únavu, neurózy, depresie, poruchy pamäte a koncentrácie, poruchy spánku, tendencia k návykovým látkam, neschopnosť uvoľniť sa a pridružujú sa somatické ťažkosti (tráviaci trakt, dýchací sústava, sexualita, kardiovaskulárny systém a i.)

 

Ako AVS prístroj rieši uvedené problémy - únavu, CFC, syndróm vyhorenia?

Bežnú únavu, CFS aj syndróm vyhorenia dokáže AVS prístroj riešiť veľmi dobre: patrí k absolútne najefektívnejším nástrojom na odstránenie spomínaných problémov. Predovšetkým preto, že pôsobí priamo na príčinu problému, nie na jeho symptómy. Hlboká AVS relaxácie dokáže uvoľniť svalstvo, odstrániť psychickú únavu (bloky stresu, úzkostných myšlienok), odstrániť podráždenosť, zlepšiť spánok, zvýšiť energetické rezervy a pri pravidelnom používaní citeľne zvýšiť imunitu.

 

Aký AVS prístroj je na zvýšenie energie najvhodnejší?

Použiť môžete spoľahlivo všetky modely. Prednosť môžete dať tým, ktoré majú najväčší počet relaxačných programov, čo sú napríklad Dreamer, Brainmax a Laxman Basic. Laxman Premium má navyše špeciálne programy pre Chronický únavový syndróm aj Syndróm vyhorenia.