Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti učenia

Počas testovania účinkov AVS sa skupina 20 študentov naučila 1800 bulharských slov za 120 hodín pri použití stimulačných programov v hladine theta. To je približne tretina normálne doby, za ktorú by sa naučili toto množstvo učiva štandardným spôsobom.

Elisabeth Philipos, Pepperdine University, California, a James McGaugh, University of California, Irvine


Harold Russell, Ph.D. opakovane preukázal, že AVS technológia zvyšuje kognitívne funkcie u detí trpiacich ADDH. Rozdiel u detí s ADDH, ktoré boli stimulované AVS prístrojom a tými, ktoré neboli, predstavoval 10 bodov na škále IQ teste (WAIS). Lepšie bolo aj ich verbálne prejavovanie.

Harold Russell, Ph.D., Stretnutie AAPB (Asociácia aplikovanej psychofyziológia a biofeedbacku), Dallas, Texas, 1991.


U kontrolnej skupiny sa zvýšila schopnosť zapamätania o približne 29%, pri stimulácii nízkych alf vĺn po dobu 30tich minút.

Tansey, MA: Intern, Journal of Psychophysiology, 1985 Nov, v3, (n2), 85-99