Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti stresu

 

Redukcia príznakov stresu boli zaznamenané u 99% pacientov.

Morse, DR: Brain wave synchronizers: a review of their stress reduction effects and clinical studies assesed by questionnaire, Galvanic skin resistance, pulse rate, Saliva and electroencephalograph. Stress Med. 1993, 9, 111-126

 

Bolo vykonané testovanie v niekoľkých modelových i ostrých situáciách. Osoby vystavené pôsobeniu AVS prístroje vykazovali väčšiu odolnosť voči stresovej záťaži.

Richard E. Townsend, Ph.D., Neuropsychiatrické výskum, Nemocnica námorníctva USA v San Diegu,,, Device for Generation and Presentation of Modulated Light stimulov, "(Prístroj na vytváranie a prezentáciu modulovaných svetelných stimulov.) V Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1973, 34, str 97-99