Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti spánku

Štúdie s audiovizuálnymi stimulátory mysli používanými u pacientov s AIDS okrem iného naznačujú, že tieto prístroje sú mimoriadne účinné z hľadiska zabezpečenia zlepšenie priebehu spánku (pre prípravu k spánku a trvanie spánku), čo umožňuje lepšiu fyzickú detoxikáciu cez pečeň. Prístroj tiež stimuluje imunologické funkcie.

nadácie Penwell Foundation, USA, 1990, William Harris, riaditeľ