Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti relaxácie

Psychowalkman, resp. svetelná stimulácia bola testovaná na viac než 5000 pacientoch trpiacich chronickou bolesťou a symptómy stresu. Podrobná štúdia (na menšom vzorky) ukázala, že 96% pacientov dosiahlo relaxačných výsledkov vyšších ako 60% po 30 minútovom sedení pri 10 Hz. 30% pacientov zažívalo relaxačné stavy 50-100% po piatich minútach a tiež sa u nich zlepšilo uvoľnenie bolesti. U 8% pacientov boli pred sedením a po ňom vykonané krvné testy, ktoré ukázali zlepšené hodnoty beta-endorfínov o 10-50%. Všetky tieto relaxačné výsledky sa zlepšia, keď sa svetelná stimulácia kombinuje s zvukovými nahrávkami.

Dr Norman Shealy, Dr Richard Cox:,, Pain Reduction and Relaxation with Brain Wave Synchronization "(Redukcia bolesti a relaxácie pomocou synchronizácie mozgových vĺn.) Štúdiu vykonal Forest Institute of Professional Psychology, Springfield, Missouri, 1990, 9 strán.

 

U niekoľkých pacientov bola vykonaná epidurálnej analýza (okolo dura mater) a analýza krvi pred relaxačným sedením s AVS prístrojom, iba so svetelnou stimuláciou. Bolo zaznamenané priemerné zvýšenie hodnôt beta-endorfínov o 25% a serotonínu o 21%. Použitie svetelnej stimulácie teda znamená okrem samotnej relaxácie zníženie symptómov spojených s depresiou.

Dr Roger K. Cady, Dr Norman Shealy:,, Neurochemical Responses to Cranial Electrical Stimulation and Photo-Stimulation via Brain Wave Synchronization. "(Neurochemické reakcie na mozgovú elektrostimuláciu a fotostimulaci prostredníctvom synchronizácia mozgových vĺn.) Štúdiu vykonal Shealy Institute of Comprehensive Health Care, Springfield, Missouri, 1990, 11 strán.

 

Závery: s AVS prístrojmi sa dosahuje stavov hlbokej relaxácie. ,, Veľmi optimisticky sa pozeráme na možnosti upokojenie našich pacientov pred operáciou a po nej. Mimochodom, už takto liečime pacientov postihnutých chronickým stresom. Naša analýza EEG ukazuje, že pravidelným používaním takého audiovizuálneho prístroja možno dosiahnuť optimálneho fungovania mozgu. Tento typ prístrojov by mohol spôsobiť priamo revolúciu v neurológii a medicíne. "

Dr Robert Cosgrove, Jr, anestéziologické oddelenie Stanford University School of Medicine, Stanford, California.