Relaxácia

Relaxácia

Prednosťou psychowalkmanu...

... je navodenie hlbokého psychického a fyzického uvoľnenia, a to počas veľmi krátkej doby. Hlboké relaxačné stavy navodené AVS prístrojom človek nie je schopný bežne dosiahnuť. Jeden tridsaťminútový relaxačný program má podobný účinok ako niekoľko hodín až dní bežného odpočinku. Preto je AVS technológia v súčasnosti najúčinnejšia relaxačná metóda na svete.


Aké účinky možno očakávať?

Okamžité účinky - po použití jediného relaxačného programu:
 • Okamžitá úľava od únavy
 • Odstránenie stresovej slučky, blokov stresu, úzkosti a negatívnych pocitov
 • Vnútorný pokoj mysle, vyrovnanosť, nadhľad
 • Uvoľnenie svalstva
 • Zníži vyšší krvný tlak
 • Zvýši hladiny väčšiny endorfínov a serotonínu
 • Zníži hladinu melatonínu
 • Zmierni fyziologickú bolesť (zuby, svaly, hlava, bolesť chrbtice)
Účinky pri pravidelnom a opakovanom používaní
 • Zvýšenie trvalej psychickej odolnosti a výkonnosti (učenie, pamäť, väčšina kognitívnych funkcií)
 • Zlepšenie sexuálnej apetencie
 • Redukcia bolestí všetkého druhu vrátane bolestí v posledných štádiách nevyliečiteľných chorôb (rakovina, AIDS a i.)
 • Regenerácia organizmu podobne ako v spánku
 • Urýchlenie liečby chorôb, predovšetkým psychosomatických a stresom podmienených
 • Redukcia migrény
 • Odstránenie úzkostných, panických, neurotických a depresívnych duševné stavov, napätia, nepokoja, sezónnych depresií, vrátane väčšiny druhov depresií
 • Podpora meditácie a rôznych techník duševnej práce
 • Úprava vyššieho krvného tlaku
 • Odstránenie chronickej únavy, vrátane chronického únavového syndrómu
 • Zlepšenie kvality spánku


Ako vnímajú relaxáciu s AVS prístrojom sami užívatelia?

Užívatelia stavy hlbokej relaxácie navodenej AVS prístrojom - psychowalkmanom, popisujú najčastejšie týmito pocitmi: odplynutí stresových a úzkostných myšlienok, obáv, zvýšenie optimizmu, sebavedomia a sebadôvery, väčšie nadhľad, pocity blaha, vyrovnanosti, radosti, šťastia, vyššia koncentrácia, zvýšenie kreativity a schopnosti lepšie riešiť situácie, rozhodovať sa, uvoľnenosť mysle a svalov, zlepšenie dýchania, vymiznutie bolestí chrbta, svalov, a mnohými ďalšími pocity. Pustite sa do používania AVS prístroja a toto sa pre vás stane realitou! Veľa inšpirácie nájdete v sekcii Skúsenosti užívateľov.
Na merateľné objektívne úrovni dochádza pri hlbokej relaxácii AVS prístrojom na spomalenie alebo zastavenie všetkých prebiehajúcich ochorení, vrátane zhubných bujnenie a začínajú sa aktivovať regeneračné mechanizmy, predovšetkým sa zlepšuje metabolizmus, látkovej výmeny a imunita. Bolo dokázané, že na úrovni frekvencie mozgových vĺn 10 Hz nemôže vôbec vzniknúť nové ochorenia a súčasné ochorenie sa nerozvíja.

 

Aké modely Vám poskytnú relaxáciu?

Všetky naše prístroje obsahujú relaxačné programy. Lacnejšie modely obsahujú menej relaxačných programov, drahšie modely naopak. Ideálny na relaxáciu je Dreamer alebo Laxman, pretože obsahujú absolútne najviac relaxačných programov (Laxman - 13, Dreamer - 12). Ako nevhodný pre relaxáciu je model Galaxy. 
 

Relaxácia

Kedy sa dostavia účinky relaxačných programov AVS prístroja - psychowalkmanu?

AVS prístroj zaistí relaxáciu kedykoľvek to užívateľ potrebuje a odstráni únavu a stres počas minút. Vôbec pri prvom použití (začiatočník) platí: relaxačné účinky pocíti užívateľ počas prvých 1-5 sedení. Ak na sebe užívateľ jednoznačne pociťuje únavu a stres, tak zaznamená účinky skôr. K účinkom...

Čo je to vlastne relaxácia?

Relaxácia je stav telesného a duševného uvoľnenia. Relaxácia je protipól a súčasne jediný spôsob riešenia stresu (telesného a duševného napätia). Pod pojmom relaxácie je bežne chápaný aj tzv,, voľný "odpočinok, napr čítanie knihy, sledovanie televízie, prechádzka v prírode dovolenka apod Niektoré...

Akým spôsobom navodzuje AVS prístroj - psychowalkman relaxáciu?

Relaxácia dosahuje AVS prístroj navodením príslušného stavu vedomia, resp. hladiny vedomia, v ktorej prebieha hlboká relaxácia, tj hladiny alfa (7-12 Hz). Niektoré relaxačné programy používajú aj ďalšie hladiny vedomia, beta a theta, prípadne delta. Naše prístroje ponúkajú relaxáciu v mnohých...

Ako pomáha AVS relaxácia z hľadiska medicíny?

Predovšetkým pomáha v týchto väčších oblastiach: * Zlepšenie psychiky celkovo: odolnosti voči únave a stresu, zlepšenie celkovej výkonnosti a psychickej sviežosti (koncentrácia, lepšie učenie, bystrosť, pamäť, vyšší kreativita, nadhľad, odstránenie depresií, úzkosťou ...) * Kardiovaskulárne...

Svetové vedecké výskumy AVS technológie v oblasti relaxácie

Psychowalkman, resp. svetelná stimulácia bola testovaná na viac než 5000 pacientoch trpiacich chronickou bolesťou a symptómy stresu. Podrobná štúdia (na menšom vzorky) ukázala, že 96% pacientov dosiahlo relaxačných výsledkov vyšších ako 60% po 30 minútovom sedení pri 10 Hz. 30% pacientov zažívalo...