Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc. psychiater

Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc. psychiater

"S relaxačnými audiovizuálnymi stimulačnými prístrojmi sme sa prvýkrát bezprostredne stretli na sklonku osemdesiatych rokov, keď jeden kolega žijúci v USA taký prístroj priviezol a predviedol. Je celkom prirodzené, že exaktné vzdelanie európskeho smeru je skôr podozrievavé a nedôverčivé, ku všetkým "zázračným" prístrojomktoré dokážu zasiahnuť do ľudskej psychiky, ale možnosť overiť si účinok na vlastnej koži bola veľmi lákavá.
Tým viac, že sa v túto chvíľu ponúkala jedinečná a objektívna možnosť - jedna z našich rehabilitačných pracovníčok trpela toho dňa veľmi krutou bolesťou zubov a nezaberali žiadne analgetiká. Napadlo nás, aby si prístroj vyskúšala - a pretože už bola bolesťou všelijako zmučená, vítala každú príležitosť a nádej, že sa bolesti zbaví. Cez všetku opatrnosť a podozrievavosť sme museli na základe výpovede rehabilitačnej pracovníčky priznať, že subjektívne bolesť ustúpilaTo nás samozrejme inšpirovalo a veľmi radi by sme sa týmto prístrojom zaoberali ďalej tak, aby sa podarilo naozaj seriózne stanoviť, v čom, kedy a ako môže v našej práci pomôcť. Problém bol v tú dobu jediný valutová nedostupnosť, hoci prístroj nebol príliš drahý ...
Uvítali sme preto, že v tomto hľadaní ďalších ciest môžeme teraz pokračovať a využiť dostupné, nijako náročné prístroje a skúmať predovšetkým ich
využitie dostupné pri nadprahovom stresu. Viac ako 90% našich ambulantných pacientov totiž má problémy s koncentráciou, únavou, pozornosťou, spánkom a podobne. Snažíme sa ich postupne opäť harmonizovaťdobiť "ich batérie".