Porovnanie liekov a AVS technológie

Je všeobecne známe, že lieky na spánok (tzv. hypnotiká) majú veľa nežiaducich účinkov a spôsobujú závislosť. Pri ich užívaní dochádza k narušeniu funkcií psychiky (pamäť, kognitívne funkcie všeobecne) i somatiky (pohybové funkcie, svalová slabosť, nevoľnosť, únava). Hypnotiká pôsobí tak, že utlmujú určité deje v mozgu, nenavádzajú ale správny spánkový cyklus (biorytmus) - rieši symptóm miesto príčiny. Preto po hypnotikách človek zaspí, ale spánok je stále rovnako alebo dokonca ešte viac nekvalitné - po prebudení sa prejavuje únava, malátnosť a ďalšie nechcené efekty (napríklad neprekonateľný hlad). A pre ďalšie zaspaní je nutné používať hypnotiká znovu a znovu.

Ani najnovšia generácia hypnotík (tzv. melatoninová hypnotiká) nie je úplne bez vedľajších účinkov, závislosti a stále nedosahuje také účinnosti ako AVS prístroj. Táto melatoninová hypnotiká dodávajú do tela melatonín (zásadný hormón pre spánok), ale nezlepšujú, ako AVS prístroje, celý biologický rytmus, spánkový model (navodenie hladiny delta, príslušné pre spánok). Kým tieto lieky dodajú organizmu potrebný hormón (chemicky - so všetkými rizikami z toho plynúcimi), AVS prístroj znovu naučí organizmus (mozog) tento hormón prirodzene vytvárať.
AVS prístroj obnoví prirodzenú biologickú schopnosť mozgu navodzovať zdravý, hlboký spánok. Pri pravidelnom používaní, vlastne tréningu tejto schopnosti, zostáva vždy na vyššej úrovni, účinok teda pretrváva aj po skončení používania AVS prístroja. Natrénovaná schopnosť umožňuje potom lepšie spať aj bez psychowalkmanu.
Ďalšou výhodou AVS prístroja proti liekom je cena. Naopak nevýhodou je čas, potrebný k stimulácii.