MUDr. Petr Kufner

Prístroj používam u pacientov s psychickými a psychosomatickými
poruchami, najmä u ťažkostí podmienených
anxióznou, fóbickou alebo panickou poruchou
a u obsedantne-kompulzívnej poruchy, ale aj ako
alternatívnu liečbu u migrény, bronchiálnej astmy,
apod. Prevažná väčšina klientov je s aplikáciou
AVS veľmi spokojná, väčšinou neočakávane prekvapená.
Takýmto klientom potom odporúčam zakúpenie
prístroja. Iba u niekoľkých klientov som sa stretol
s nedôverou voči prístrojmi.
Celkovo môžem hodnotiť metódu AVS (tj AVS prístroja,
relaxačné zariadenia) ako veľmi prínosnú pre
moju terapeutickú prax.