MUDr. Peter Žigo

Rastúce množstvo experimentálnych údajov i praktických liečebných skúseností dokazuje, že metóda audiovizuálnej stimulácie je jedným z účinných terapeutických postupov u mnohých jedincov trpiacich ľahkou mozgovou dysfunkciou. Po použití audiovizuálnej stimulácie bolo pozorované zvýšenie IQ skóre, schopnosti čítať, pamäťové schopnosti, rýchlosti v matematických úlohách. Žiaci boli tiež menej úzkostliví, menej závislí, lepšie boli schopní ovládať hnev, zlepšila sa ich schopnosť koncentrácie a zvýšil sa záujem o učenie. Stimulácia nemá dlhotrvajúci závažné nežiaduce účinky. Je cenovo pomerne nenáročná, účinky sa prejaví za krátku dobu a pretrvávajú dlho po jej ukončení.