MUDr. Miroslav Pekárek

Určitá časť obyvateľstva, a to samozrejme nielen
v našej republike, ale na celom svete, je stále viac
psychicky zaťažovaná malými, ale častejšie sa opakujúcimi
stresmi. Pritom jediným ,, liekom " je psychické
i telesné uvoľnenie, relaxácia. Pri sústavnom zanedbávaní
kvalitnej relaxácie sa nemôžeme čudovať, že sa
množia ďalšie civilizačné choroby, napríklad Chronický
únavový syndróm (CFS).
AVS prístroje, relaxačné prístroje sú preto vítanou
pomôckou - stačí si len pohodlne sadnúť, nasadiť
slúchadlá a okuliare, nastaviť vhodný program a uvoľniť sa aspoň na 20-30 minút. Dnes sa väčšina týchto
prístrojov vyrába v USA a je na špičkovej úrovni.
za týždeň pocítite účinky. Jeden prístroj používame
s úspechom aj v našom stredisku.