Miloslav Kocián, Veřovice okr. Nový Jičín, 48 rokov, SZČO