Michal Kutlák, Žežice, Příbram, 30 rokov, podnikateľ