Meditácia

Meditácia

AVS prístroj - psychowalkman slúži ako pomôcka pri meditácii: pomáha dosahovať stavov hlbokého uvoľnenia, meditácie a navodzuje,, meditačné "stavy a špecifické stavy zmeneného vedomia. AVS prístroj používajú začátočníci aj pokročilí.

 

Aké účinky možno pri používaní AVS prístroje - meditačných programov očakávať?

  • Rozvoj intuitívnych schopností (liečiteľstva, diagnostika, telepatie a i.)
  • Rozvoj pravej mozgovej hemisféry (intuícia, podvedomie, kreativita a i.)
  • Navodenie hlbokých relaxačných, resp. meditačných stavov mysle a tela (hladina alfa alebo hladina theta)
  • Podpora pre meditování: upokojenie mysle, odstránenie fyzickej či psychickej únavy, odstránenie neodbytných myšlienok a pod
  • Navodenie špecifických stavov vedomia (oobe, astrálne cestovanie, vlastné diagnostika a,, oprava "fyzického tela a i.)
  • Programovanie podvedomie a transformácie osobnosti
  • Možnosť naučiť sa správne dýchať, podobne ako pod vedením skúsenej osoby (umožňuje len model Brainmax - obsahuje špeciálne dýchacie programy)

 

Čo je to vlastne meditácia?

Existuje mnoho teórií, čo presne je meditácia. Väčšina sa zhoduje na základnej myšlienke, že ide o nájdenie, resp. nachádzanie vnútorného pokoja, o stav hlbokého uvoľnenia a upokojenie mysle aj tela. Podľa mnohých by pritom nemalo ísť len o obyčajnú relaxáciu (hlboké uvoľnenie), ale o cieľavedomú prácu s ľudskou mysľou dosahovanú práve v tomto hlbokom stave uvoľnenie. O cielené dosiahnutie určitých stavov vedomia s cieľom úplne vyčistiť myseľ od bežných myšlienok, dosiahnuť nirvány, stavu osvietenia. Niektoré teórie a techniky meditácie sú bližšie náboženskému poňatie, z ktorého vzišli (kresťanské rozjímanie, budhizmus, taoizmus a podobne), niektoré sú globálnejšiu a čerpajú z viacerých pôvodných zdrojov.
Tiež existuje mnoho spôsobov a techník meditácie, vrátane napr dynamických meditácií (v pohybe). Ako uvádza český predné znalec Vlastimil Marek: meditáciou môže byť aj škrabanie zemiakov - ak je vykonávané tak precítene, hlboko a naplno, že povedie k upokojeniu mysle.

 

Akým spôsobom AVS prístroj pomáha pri meditácii?

Základná, najužitočnejší a najpoužívanejší možnosť:

AVS prístroj pomáha navodiť hlboké relaxačné, meditačné stavy a tiež pomáha v tréningu týchto stavov - aby sa užívateľ naučil je čo najlepšie navodzovať sám. Každý, kto skutočne poctivo trénoval navodzovanie zmenených stavov vedomia, hlbokú relaxáciu a dosiahnutie úplného upokojenie mysle (v dĺžke minút či desiatok minút) vie, ako je to ťažké - je to veľmi ťažké. Pre zamestnaného, vyťaženého človeka s rodinou v dnešnej dobe o to ťažšie. Taký tréning, aby človek začal cítiť nejaké silnejšie účinky, totiž vyžaduje veľkú pravidelnosť a veľa času - napríklad desiatky minút denne (najlepšie hodiny denne). Keď ste unavení, po náročnom dni, budete mať problém sa vôbec uvoľniť, nieto intenzívne meditovať.
AVS prístroj tieto stavy hlbokej relaxácie navodí za vás. Dostane vás do hladiny alfa (8-12 Hz) alebo do hlbokého uvoľnenia, skutočné,, meditačné "hladiny theta (4-7 Hz) a tu môžete zotrvať dlhú dobu. Nenaučia vás, ako máte ďalej postupovať - nenaučí vás pracovať so svojou mysľou, cielene sa sústrediť, používať ďalšie techniky duševnej práce - to už musíte sami. Ale uľahčí vám vstup do hlbokých stavov vedomia, pomôže vám meditovať, keď ste unavení, urobí za vás,, čiernu "prácu. Vy sa potom už môžete v týchto stavoch venovať sami sebe.
Pri pravidelnom používaní vás túto schopnosť - vstúpi do hlbších, iných sfér vedomia, čiastočne naučí - mozog si ju opakovaným tréningom zapamätáte a budete to isté čiastočne vedieť aj bez prístroja. Ľudia, ktorí tieto veci veľa trénujú sa zhodujú v názore, že naučiť sa navodzovať meditačné stavy im bez AVS prístroja trvalo niekoľko rokov as AVS prístrojom sa to isté dá naučiť počas mesiacov.

 

Ďalšie možnosti

Psychowalkman ďalej dokáže navodiť špecifické stavy vedomia - napríklad zážitky OOBE (out of body experience) - zážitky opustenie vlastného tela, astrálne cestovanie, zvyšovanie intuitívnych schopností všeobecne a mnoho ďalších. Takéto cielené úžitky ale predpokladajú veľkú skúsenosť s AVS prístrojmi i ďalšími technikami duševnej práce. Použitie AVS prístroja má najväčšiu silu v kombinácii s ďalšími technikami duševnej práce. Jedná sa predovšetkým o vizualizáciu či kontrolu dychu.

Pri pravidelnom a cielenom používaní užívatelia často zisťujú prehĺbenie svojich intuitívnych schopností. Môže sa to týkať telepatia, prejavenie liečiteľských a diagnostických schopností, lepšieho odhadu ľudí, situácií, programovanie mysle a často pozorujú rôzne zlepšenie v živote, pretože ich rozhodovanie je na základe väčšieho používania intuície kvalitnejší. Má to tiež logické vysvetlenie. Intuitívne schopnosti sídli primárne v pravej mozgovej hemisfére, ktorú používa väčšina ľudí západného sveta v menšej miere (neoprávnene ak našej škode - vlastne pravú hemisféru zanedbáva). A pretože AVS prístroj stimuluje k aktivite celý mozog, teda aj pravú hemisféru, rozvíja schopnosti pravej hemisféry (intuitívne, ale napríklad aj kreativitu). Tiež pri tom dochádza pri veľmi hlbokom uvoľnení do hladiny theta (4-7 Hz), v ktorej sa vo zvýšenej miere aktivuje pravá mozgová hemisféra. Hladina theta tvorí priamy vstup na podvedomie. Niektoré naše AVS prístroje majú dokonca možnosť stimulovať cielene len pravú hemisféru.


Aký psychowalkman je na meditáciu najvhodnejší?

Úplne najvhodnejším modelom je Brainmax, pretože obsahuje najväčší počet meditačných programov (7) a rad ďalších zaujímavých možností pre meditáciu a dosahovanie mnohých zmenených stavov vedomia. Umožňuje napríklad zvoliť si konkrétnu farbu stimulácia (okuliarov) - voľba z 18 rôznych farieb, stimuláciu pravej hemisféry, naučiť sa správne dýchať (dýchacie vzorce z jogy, taoizmu a pod) a ďalšie možnosti. Pre meditáciu vám ďalej dobre poslúži Dreamer (4 meditačné programy) a Laxman Basic a Laxman Premium (5 meditačných programov).

 


Mýty spojené s meditáciou, duchovným rozvojom a používaním AVS prístrojov

Mýtus o hladine alfa

V alternatívnej oblasti je rozšírený mýtus o dosiahnutie hladiny alfa, teda navodenie hlbokého relaxačného, meditačného stavu (hladiny alfa) pomocou vlastnej vôle behom minút, či snáď sekúnd. V skutočnosti sa nejedná o dosiahnutie hlbokej relaxačné hladiny (alfa), ale len o mierne uvoľnenie či dosiahnutie odlišného stavu vedomia. Čo je samozrejme tiež veľmi prospešné, avšak sa nejedná o schopnosť navodiť hlbokú relaxačné hladinu alfa (úroveň vedomia na úrovni cca 7-10 Hz). Túto schopnosť, teda navodiť hlbokú relaxačné úroveň vlastnou vôľou ovládajú len ľudia, ktorí trénujú takú schopnosť (často špeciálnymi technikami) po mnoho rokov. Ani títo trénovaní jedinci nedosiahnu hlbokej relaxácie kedykoľvek na počkanie a na ľubovoľnú dobu. Tento fakt, resp. vyvrátenie onoho mýtu, bolo nespočetnekrát preukázané meraním EEG.

 

Mýtus o,, umelých "cestách duchovného rozvoja ao návrate k prírode ako jedinom spôsobe duchovného rozvoja

Mýtus spočíva v domnienke, že AVS prístroja (a iné technické veci) uľahčujú, urýchľujú cestu duchovného rozvoja a meditáciu, čo je zle - každý by sa mal snažiť len sám. A nie sú prirodzeným, prírodným spôsobom pre duchovný rozvoj a meditáciu. AVS prístroje považujú za nemiestnu,, barličkou ". Tieto názory sú však úplne nelegitímne a dnes zastarané - najčastejšie tento názor zastávajú skôr pseudohledači duchovných rozmerov ako skutočne aktívni ľudia v tejto oblasti.
Na uľahčenie a urýchlenie duchovného rozvoja dnes totiž všetci,, hľadači "používajú najrôznejšie prostriedky - prírodné aj technické. A je to úplne logické, pretože inak to dnes ani nejde. Jediným,, čistým "a neurychlujícím spôsobom hľadania vlastnej duchovnosti bez pomôcok a prostriedkov je vzdať sa civilizácia ao samote niekde v jaskyne prežiť zvyšok života. To je jediná prirodzená, čistá, neurychlující cesta - všetko ostatné je s podporou as používaním najrôznejších,, urýchľovačov a berliček ". Bežne sa predsa pre duchovný rozmer i meditáciu používajú knihy, kurzy, vedenie liečiteľov, výklady kariet a iné veštenie, reprodukovaná meditačná hudba z magnetofónu a mnoho ďalších vecí.
Používanie AVS prístroja ako ďalší z mnohých moderných pomôcok k dosiahnutiu meditácie alebo lepšieho duchovného rozvoja je teda legitímne a len prospešné. Kto z tých ľudí, ktorí vyznávajú iba tzv duchovné (prírodné, alternatívne) život odsúdilo a nepoužíva ďalšie výdotky modernej doby ako je bývanie v domoch, pero, automobil, telefón, internet, poistenie, návštevu lekára či zubára atď atď atď ... ? Nikto.
Preto tiež české a svetové osobnosti v duchovných,, vedách "AVS prístroja rešpektujú, akceptujú, odporúčajú alebo priamo používajú.
Kto skutočne poctivo medituje - či už s AVS prístrojom alebo bez neho, tak vie dobre, nakoľko mu psychowalkman pomáha napríklad meditovať častejšie, v obtiažnejších podmienkach, aj za stavov únavy apod. Ale to podstatné na duchovnom vývoji za užívateľa AVS prístroj neurobí - či niekto chce zlepšovať svoje duchovné ja, tak na to je vždy len sám.

 

Za pozornosť tiež stojí, že na vývoji niektorých programov pre naše AVS prístroja sa podieľa skutoční svetoví majstri a znalci meditácie a rôznych techník duševnej práce (napríklad svetový konštruktér Ray Wolfe, ktorý ovláda niekoľko druhov jogy a tvoril programy pre Brainmax). V Ázii, kde sú rôzne techniky duševnej práce prijímané ako bežná a nie alternatívne záležitosť, majú tiež AVS prístroja zelenú: v súčasnosti sa v Ázii predáva hneď po USA najviac psychowalkmanov na svete.