Ing. František Kozel, Karlovy Vary, 69 rokov, dôchodca