Hypnagogické učenie

 

 

Hypnagogické učenie (nazývané tiež učenie v spánku) prebieha vo veľmi hlbokom uvoľnenie (4-7 Hz, hladina theta), podobnom hypnotický stavu, blízkemu spánku. Učenie v tomto stave je úplne špecifické - nedá sa vedome sústrediť, používa sa preto takmer výhradne pre počúvanie audionahrávok. Je to jediný vhodný stav vedomia na tzv programovanie mysle, teda skôr než na učenie vedomostí, tak na učenie návykov. V tomto stave vedomia totiž mozog pracuje v odlišnom režime: sú priamo prístupné podvedomé zložky osobnosti a kritické, logické, výberové myslenie je veľmi potlačené. Dávnej ľudskej kultúry navodzovali tento stav, ktorému hovorili trans, av ňom vykonávali liečenie, napríklad vyháňanie duchov. Úplne rovnaký princíp používajú dnes športovci (získanie návykov motoriky, odstránenie trémy), hypnoterapeuté (odstránenie návykov, tráum, fóbiou).

S AVS prístrojom môže tieto špecifické stavy vedomia využiť každý a použiť ich na akékoľvek usmernenie alebo zmenu vzorcov správania: seba motiváciu, zvýšenie sebavedomia, odstránenie návykov, závislostí, schudnutie ... V tomto stave vedomia nefunguje výberové myslenie, preto sa do pamäte automaticky uloží takmer všetko, čo nahrávka obsahuje a informácie sa ukladajú priamo do podvedomia - formujú podvedomia, ktoré sa,, nahranými "predpisy potom začne riadiť.,, Prepisujú" sa súčasné vzorce správania , ktoré sú v podvedomí uložené, lepšími vzorcami správania.
Tento spôsob programovania podvedomia (tzv. transkripcie) je dnes už podrobne vedecky preskúmame a podložený. Je veľmi účinný, predpokladá to však dodržať tri podmienky:

* Použiť kvalitný audionahrávku - v češtine prakticky neexistujú - možnosť je zaobstarať si,, vlastný "
* Navodiť uvedený stav vedomia - čo AVS prístroj umožňuje veľmi dobre
* Dlhodobú aplikáciu - až desiatky sedenie.

Týmto spôsobom možno skutočne veľmi úspešne a trvalo dosiahnuť to, že nebudete mať chuť na sladké, fajčenie, budete milovať svokru, nebudete sa báť riadení auta, pavúkov. Na svoju účinnosť je tento spôsob doteraz málo využívaný.