František Fanta, Ústí nad Labem, 47 rokov, podnikateľ