Dr. Vladimír Masopust

fyzioterapeut, odborný rehabilitačný pracovník.
Centrum pre liečenie a výskum bolestivých stavovFakultnej Nemocnice Praha Motol

Metódu audiovizuálnej stimulácie (s prístrojom Voyager XL) používam u pacientov na našom pracovisku už od roku 1997. Podľa mojich skúseností AVS funguje najlepšie u jedincov vhodných na hypnoterapii, možno ju však relatívne s dobrým výsledkom použiť i u málo hypnabilních osôb. Tu je však nutné zvoliť k nácviku relaxačné reakcie s vizualizačnou technikou dlhodobejší časový program. Niektoré, najmä psychicképsychosomatické zdravotné ťažkosti a bolestivé stavy je možné s pomocou prístroja priaznivo ovplyvniť už počas 10 sedení.
Pôsobenie zvoleného programu prístroja obvykle kombinujem so skrátenou formou autogénneho tréningu, hypnotickými sugesciami, alebo počúvaním
relaxačnej hudby. Domnievam sa, že metóda AVS je vhodne použitá, môže mnohým pacientom účinne pomôcť a tiež hypnoterapeutom uľahčí ich
prácu a zároveň je obohatí o novu dimenziu poznanie a skúseností. Z nášho štatistického prehľadu zo vzorky 60 pacientov pre porovnanie liečebného efektu u chronickej bolesti pri použití rôznych relaxačných a imaginatívne technik vyplýva, že najúspešnejšie metódou pre ústup zdravotných ťažkostí bola audiovizuálna stimulácia spojená s vizualizáciou.