Doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc.

AVS prístroje, relaxačné prístroje majú nielen uvoľňujúci
efekt pri vzniku stresu, ale vhodne programujú náš
nervový systém tak, že vznikajú dobré podmienky pre
jeho budúce zvládanie, a teda aj na prevenciu.