Čo je to vlastne relaxácia?

Relaxácia je stav telesného a duševného uvoľnenia. Relaxácia je protipól a súčasne jediný spôsob riešenia stresu (telesného a duševného napätia). Pod pojmom relaxácie je bežne chápaný aj tzv,, voľný "odpočinok, napr čítanie knihy, sledovanie televízie, prechádzka v prírode dovolenka apod Niektoré tieto aktivity na relaxáciu prispievajú. Avšak relaxáciou tu popisovanú rozumieme len hlboké duševné a telesné uvoľnenie, čo napríklad voľný odpočinok zaisťuje len nepatrne alebo pôsobí dokonca opačne - vyvolaním napätia (napr. sledovanie televízie - viď nasledujúci graf).

Dosiahnutie stavu hlbokej relaxácie - nákupný niekoľkých techník

Je napríklad známe, že na dovolenke začne väčšina ľudí skutočne odpočívať až po niekoľkých dňoch dovolenky - a aj potom sa stále nejde o dosiahnutie hlbokého relaxačného stavu. Porovnávanie relaxačných techník je ťažké, ale aspoň pri hrubom pokuse to vyzerá tak, že stavu hlbokej relaxácie, ktorú AVS prístroj navodí počas 20-30 minút, dosiahne človek napríklad pri nerušenom pobytu v prírode väčšinou až počas dní - čiže nie v poriadku hodín, či snáď minút. Rýchlosť relaxácie dosiahnutá AVS prístrojom a inými spôsobmi je teda takmer neporovnateľná.

V alternatívnej oblasti je rozšírený mýtus o dosiahnutie hladiny alfa, resp. navodenie hlbokého relaxačného stavu pomocou vlastnej vôle počas sekúnd, či minút. V skutočnosti sa nejedná o dosiahnutie hlbokej relaxačné hladiny, ale len o dosiahnutie mierne odlišného stavu vedomia. Čo je tiež prospešné, však sa nejedná o schopnosť navodiť hlbokú relaxačné hladinu alfa (úroveň vedomia na úrovni cca 7-10 Hz). Navodiť hlbokú relaxačné úroveň vlastnou vôľou ovládajú len ľudia, ktorí trénujú túto schopnosť (často špeciálnymi technikami) po mnoho rokov. (A ani títo trénovaní jedinci nedosiahnu hlbokej relaxácie kedykoľvek a na ľubovoľnú dobu). Tento fakt, resp. vyvrátenie onoho mýtu, bolo nespočetnekrát preukázané meraním EEG.