Čím je stres nepríjemný alebo nebezpečný

 

* Malé, nenápadné dávky stresu sa sčítajú (a bez riešenia ústia až do vážnych zdravotných komplikácií a chorôb)
* Riešenie stresu, teda účinnú relaxáciu, si nemožno nahromadiť do zásoby: riešiť stres, resp. žiť v psychosomatické rovnováhe je nutné trvalo
* Nemožno ho odstrániť, nemožno ho liečiť (je súčasťou nás samých)
* Je všade vo vyspelom svete, stresorom sa nemožno prakticky vyhnúť
* Pretože sa týka všetkého v organizme, tak sa ním bohužiaľ medicína, ktorá je vždy špecializovaná, až na výnimky nijako zvlášť nezaoberá (a príliš vám s jeho riešením teda nepomôže)
* Často sa mylne rieši až následky stresu, teda stresom vzniknutá ochorenia a symptómy, ale skutočná príčina - stres - zostáva pri riešení stranou