Alena Brablíková, Olomouc, 56 rokov, administratívna pracovníčka