Akým spôsobom navodzuje AVS prístroj - psychowalkman relaxáciu?

Relaxácia dosahuje AVS prístroj navodením príslušného stavu vedomia, resp. hladiny vedomia, v ktorej prebieha hlboká relaxácia, tj hladiny alfa (7-12 Hz). Niektoré relaxačné programy používajú aj ďalšie hladiny vedomia, beta a theta, prípadne delta.
Naše prístroje ponúkajú relaxáciu v mnohých rôznych podobách (po práci, prestávka v práci, pred voľným časom ai ai), a vo všetkých základných úrovniach: miernu (energetickú), stredná (uvoľňujúce), hlbokú (regeneračné). Relaxačné programy trvajú v priemere 20 minút, rozsah je od 10 minút až po 60 i viac minút a možno ich použiť kedykoľvek počas dňa. Je možné a vhodné AVS prístroj kombinovať s inými relaxačnými a ďalšími technikami, napríklad s masážou, mnohými druhmi fyzioterapia a rehabilitácia, meditačnými technikami a metódami rozvoja osobnosti. Hlboká AVS relaxácie významne ovplyvňuje celkové zdravie, zvyšuje imunitu a je,, vstupnou bránou "k všetkým ďalším účinkom v oblasti zdravia i osobného rozvoja (zlepšenie spánku, odstránenie bolesti, zlepšenie psychickej nálady, zvýšenie koncentrácie a ďalšie).