Psychológ Ján Janso, Mgr.: AVS prístroje podporujú rozvoj

04.09.2019 11:43

AVS prístroje

Moderné AVS prístroje (psychowalkmany) – účinné nástroje podporujúce rozvoj osobnostného potenciálu našich klientov.

 

Len pomerne nedávno sa získali spoľahlivé vedecké dôkazy, ktoré sú v súlade so staršími hypotézami podľa ktorých psychické procesy priamo ovplyvňujú neurodynamické deje v mozgu a naopak: neurodynamické deje podmieňujú to ako myslíme a cítime.

Vzťah nášho „hardwaru“ (mozgu) a „softwaru“ (psychiky) je užší ako sa pôvodne myslelo: zistilo sa, že konkrétne myšlienky a emócie vytvárajú v našom mozgu úplne konkrétne, im odpovedajúce neurodynamické „ozveny“ – vzorce, ktoré v spätnej väzbe významne ovplyvňujú samotné psychické deje.

V „hlave“ nám teda neustále bežia procesy, ktoré majú dvojakú povahu: sú materiálne (neurodynamické) aj duchovné (psychické) zároveň. Vo vedeckej psychológii ich chápeme ako dve stránky jednej mince, ktoré sa nedajú v praktickom živote od seba odtrhnúť. Ako myslíme, prežívame také neurodynamické „riečištia“ si v našom mozgu vytvárame. Tieto „riečištia“ potom významným spôsobom ovplyvňujú ako sa cítime, našu schopnosť učiť sa i výkon všeobecne.

Neurodynamické dráhy, ktoré si vo vlastnom mozgu formujeme nemusia byť nemenné ani celkom mimo kontrolu nášho vedomého zámeru. Tento základný poznatok sa snažíme využívať aj v našej práci s klientom, ktorá je väčšinou zameraná na objavovanie a rozvoj jeho osobnostného potenciálu.

Jedným z účinných spôsobov ako zlepšiť zdravie našich klientov, ich vnútornú pohodu, ako obnoviť ich sebaúctu a sebadôveru, podporiť ich schopnosť učiť sa, tvoriť, komunikovať, koncentrovať sa a relaxovať, znižovať stresovú záťaž je spojenie benefitov využívania moderných AVS prístrojov s dobre overenými psychologickými metódami a postupmi a s koučingom.

V našom Inštitúte pre kariéru a kreatívny životný štýl, s.r.o. používame v práci s klientom AVS prístroje najvyššej triedy, konkrétne pracujeme so Zen Masterom a najnovším Laxmanom.

Používanie týchto AVS prístrojov je integrálnou súčasťou našich sedení s klientom.

Dopracovali sme sa k zaujímavým výsledkom: ak spojíme ich používanie a vhodne volené programy s koučovaním klienta metódou INNER GAME procesy žiadúcej zmeny sa nielenže urýchľujú ale sa aj ľahšie stabilizujú a ciele sa dosahujú s vynaložením menšej námahy a s väčším komfortom. Podobné výsledky sme zaznamenali ak sme spojili používanie AVS prístrojov s neurolingvistickým programovaním.

Viacerí naši klienti si na základe pozitívnych skúseností s AVS prístrojmi u nás tieto zakúpili pre svoju vlastnú potrebu i svojich blízkych a naďalej ich používajú v pohodlí svojho domova či na služobných cestách, pracovisku. Nezaznamenali sme zatiaľ žiaden prípad, že by svoju investíciu ľutovali alebo považovali za zbytočnú.

Psychowalkmany, ako sa AVS prístrojom ľudovo hovorí, sa pravdaže dajú používať aj samostane t.j. mimo spojenia ich účinnosti s prácou psychológa. Môžeme ich zodpovedne doporučiť (až na niektoré zdravotné výnimky) každému kto sa zaujíma o osobnostný rozvoj seba samého či ľudí na ktorých mu záleží.

 

Mgr. Ján Janso, psychológ

Inštitút pre kariéru a kreatívny životný štýl, s.r.o.