Mená športovcov, ktorí používajú naše AVS prístroje (Česko):

www.psychowalkman.cz/zkusenosti-sportovci