Odborné profesie - CZ

Profesijné špecializované skupiny

  • Hasičské zbory, väzenské služby, záchranné služby
  • Protidrogové a protialkoholické centrá
  • Zdravotnícky ústav špeciálnych služieb
  • Ministerstva vnútra SR a ČR
  • Špeciálne jednotky ČR (URNA) - jednotka útvaru rýchleho nasadenia (prestížna elitná jednotka MV ČR)

 

Zahraničná vojenská misia Irak

plk. JUDr. Libor Lochman, riaditeľ URN P ČR:

V rámci psychologického pracoviska OSS URN P CR bola už v priebehu experimentálneho prevádzke PSYCHOLABU (vybaveného troma AVS prístrojmi,
dodávateľ: firma Galaxy) overená ich pozitívna pôsobnosť, najmä v oblastiach:
rýchla a intenzívna relaxácia, odstránenie únavy a obnovy psychických aktivít, zlepšenie psychickej
kondície,
okamžitého odbúranie stresov, prípadných depresiou a fyziologických bolestí u členov zásahových skupín po traumatizujúcich zážitkoch z náročného výcviku a bezpečnostných akcií,
celkovej harmonizácie psychiky, 

ľahšieho riešenia výukových, výchovných, vzťahových problémov a zvyšovanie podielu psychiky na aktivitách príslušníkov
URNA.
Okrem toho boli prístroje zapožičané ďalším 8-mi osobám k absolvovanie súvislých programových cyklov do miesta bydliska v trvaní 3 až 10 dní. Pôsobenie AVS prístrojov sa u väčšiny absolventov "sedenie" stretlo s pozitívnymi ohlasmi a niekoľko z nich si zakúpilo tieto prístroje aj pre súkromnú potrebu.
Predvedenie PSYCHOLABU bolo aj súčasťou programu návštevy prezidenta republiky na útvare. Jedná sa totiž o unikátne a v rezorte MV o úplne ojedinelý a progresívny prvok na úseku starostlivosti o policajta vo výkone služby.