Vyhodnotenie výskumov

Výskumy o používaní AVS prístrojov v Česku

Počas pätnástich rokov existencie sme sami urobili alebo nechali vykonať desiatky rôznych prieskumov.

Od jednoduchého anketného dopytovania našich užívateľov - zákazníkov, až po veľké výskumy, ktoré vykonávali odborné agentúry (agentúry pre výskum trhu, verejnej mienky alebo marketingové agentúry). Všetky výskumy sa týkajú len našich užívateľov a našich AVS prístrojov. Avšak vzhľadom na to, že dlhodobo,, obsluhujeme "cez 90% českého trhu, možno konštatovať, že výskumy reprezentujú používanie AVS prístrojov v Čechách všeobecne.

Zverejňujeme tie prieskumy, ktoré boli vykonané vo štatisticky najväčším meradle a boli vykonané v posledných desiatich rokoch.

Vyhodnotenie výskumov

Pohlavie


Povolanie

Vzdelanie

Vek

Najčastejšie využitie

Výskum spokojnosti s účinnosťou