Česká a slovenská história

1985-1990 / S AVS prístrojmi sa v zahraničí stretlo niekoľko českých lekárov, oi aj MUDr. Jan Cimický, CSc. a MUDr. Vladimír EDL (dnes v dôchodku). Pán doktor EDL si jeden AVS prístroj priviezol a začal používať - jednalo sa o pomerne veľký model, vtedy ešte,, krabicový ", neprenosný.

1990-1993 / Objavujú sa náhodné pokusy AVS prístroja jednotlivé výroby a kvality v Česku predávať. Medzi tieto prípady patrí aj pokus neznámeho obchodníka predávať podomácky zhotovený,, AVS prístroj ", kedy svetlá aj zvuk sú zabudované v lyžiarskej helme.

1994-1995 / Jeden z prvých Slovákov, ktorí pochopili význam AVS prístrojov, bol Milan Calábek, známy český guru alternatívnej medicíny, znalec východných filozofií, významu zmenených stavov vedomia. Vo svojom vtedy legendárnom obchode Mandala v Dlouhé ulici predával belgický AVS prístroj Dreamer (6 programov) za 8.500 Sk.

1995 / Jan Valuch st. objavil AVS prístroja v zahraničnej inzerciu, ihneď sa pre ne nadchol a nechal si poslať niekoľko kusov. Po prvom vyskúšaní je poskytol novinárom a niektorým lekárom.

1996 / V českom tlači vychádza 3 prvej reportáže o AVS technológiu a čitatelia bombardujú redakcie, aby im poskytli kontant, kde si môžu prístroja kúpiť. Jan Valuch (st.) zakladá sa synom (Jn Valuch) spoločnosť Galaxy, ktorá sa stáva hlavným propagátorom AVS prístrojov u nás, neskôr aj v Európe.

1997 a ďalej / V českom tlači vyšlo postupne cez 100 reportáží, v najrôznejších novinách a časopisoch, vrátane takých časopisov ako sú Playboy, Spy, Reflex či chatári a chalupári. Jan Valuch (st.) pokračuje v propagácii AVS technológie a ďalších neurotechnológií, oi píše prvé vydanie publikácie:,, neurotechnológie, mozog a súvislosti ", ktorá sa predáva dodnes (3. vydanie).

1998 / Spoločnosť Galaxy začala používať a do slovenského povedomia zaviedla výraz,, psychowalkman ", ktorý má dodnes chránený ako svoju ochrannú známku. Dovtedy sa AVS prístroje označovali ako,, Počítače (prístroje) na stimuláciu mozgu (mysle)." Označenie psychowalkman je teda českým názvom, ale postupne je preberajú aj ďalšie jazyky.

1997-2000 / Prvá veľká vlna záujmu o AVS prístroje - spoločnosť Galaxy predáva ročne niekoľko tisíc kusov a exportuje do Poľska a Slovenska. Mimo iného zorganizovala projekt:,, Zavedenie AVS technológie do slovenského zdravotníctva ", kedy s AVS prístrojmi zoznámila niekoľko sto lekárov.

2001 / Spoločnosť Galaxy otvorila ďalšie predajne a možnosť vyskúšania v ďalších väčších mestách.

2003-2008 / Druhá veľká vlna záujmu o AVS prístroja: niekoľko desiatok tisíc Čechov a Slovákov, zákazníkov Galaxy, prijíma AVS prístroja do svojho života ako bežnú súčasť starostlivosti o zdravie a osobný rozvoj

2009 / O slovenský trh sa viditeľne uchádza ďalší dodávatelia, zatiaľ len na internete. Jedná sa o dovoz prístrojov nižšej kvality, väčšinou konkurujú zavedeným značkovým výrobkom Galaxy nižšou cenou na internete - hospodárska kríza predaju lacnejších vecí napomáha.

2010 / Spoločnosť Galaxy vyvíja vo väčšej miere vlastné aplikácie, napríklad stimulačné programy a na trh uvádza prvé dva,, vlastný "AVS prístroja - vyrobil je zavedený výrobcu na objednávku Galaxy, časť programov vyvíjala Galaxy.

2014 / Po ,,chudých" rokoch, keď klesol predaj vďaka hospodárskej kríze, nastáva v roku 2014 výrazné oživenie. Začína byť záujem aj o ďalšie neurotechnologické metódy, najmä biofeedback.,